top of page

Life Coaching with M Group

Public·57 members

Kratka Istorija Vremena Pdf 74Med drugo svetovno vojno so Nemci spoznali, da večina bojev poteka na razdaljah okoli 300 m kar je bila prekratka razdalja za dotedanje repetirke. Zato so razvili brzostrelke kot je bila npr. nemška MP-40. Slabost teh orožij je bila draga izdelava, kratek domet in velika nenatančnost za razdalje večje od 100 m. Da bi odpravili te pomanjkljivosti so razvili prvo jurišno puško Sturmgewehr 44 (StG 44), ki je postavila temelje sodobnih jurišnih pušk.
Kratka Istorija Vremena Pdf 74


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page